2342
Våra värderingar, uppförande och beteende

För att få ut det mesta av våra unika tillgångar har Groupeve åtagit sig att tillhandahålla överlägsna produkter och tjänster som förbättrar och optimerar våra kunders prestanda.

Vårt åtagande gentemot kunder

Groupeve strävar efter att vara framstående inom allt vi försöker göra. Vi strävar efter att göra affärer på ett konsekvent och öppet sätt med alla våra kunder och inte inneha aktier i våra kunders tillgångar. Kunder litar mycket på oss, särskilt när det gäller hantering av känslig och konfidentiell information. Vårt rykte om integritet och rättvis handel är mycket viktigt för att vinna och behålla detta förtroende.

Etisk kod

Groupeves etiska kod och Groupeves policyer gäller för alla Groupeves styrelseledamöter, befattningshavare och anställda i företaget. De är utformade för att hjälpa varje anställd att hantera affärssituationer professionellt och rättvist.

Bolagsstyrning

Groupeve har åtagit sig att följa sunda principer för bolagsstyrning och har antagit rutiner för bolagsstyrning.