2342
Οι αξίες, η συμπεριφορά και η συμπεριφορά μας

Αξιοποιώντας στο έπακρο τα μοναδικά μας στοιχεία, η Groupeve έχει δεσμευτεί να παρέχει ανώτερα προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν και βελτιστοποιούν την απόδοση των πελατών μας.

Η δέσμευσή μας για τους πελάτες

Το Groupeve έχει δεσμευτεί για την αριστεία σε όλα όσα επιδιώκουμε να κάνουμε. Στόχος μας είναι να συνεργαζόμαστε με συνεπή και διαφανή τρόπο με όλους τους πελάτες μας και δεν διατηρούμε μετοχές στα περιουσιακά στοιχεία των πελατών μας. Οι πελάτες μας εμπιστεύονται πολύ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το χειρισμό ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών. Η φήμη μας για ακεραιότητα και δίκαιη συμπεριφορά είναι ζωτικής σημασίας για τη νίκη και τη διατήρηση αυτής της εμπιστοσύνης.

Κώδικας ηθικής

Οι πολιτικές Groupeve Code of Ethics και Groupeve ισχύουν για όλους τους διευθυντές, αξιωματικούς και υπαλλήλους της Groupeve. Έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν κάθε εργαζόμενο να χειρίζεται επαγγελματικές και δίκαιες επιχειρηματικές καταστάσεις.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Το Groupeve έχει δεσμευτεί να τηρεί ορθές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και έχει υιοθετήσει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.