SuneTex-Zebra-Blinds-Fabric1

Të përkushtuar dhe të Qëndrueshëm

Përgjegjësia për njerëzit, shoqërinë dhe mjedisin

Sot "përgjegjësia shoqërore e korporatave" është buza më e nxehtë në të gjithë botën. Që nga themelimi i kompanisë në 2010, për Groupeve përgjegjësia për njerëzit dhe mjedisin ka luajtur një rol më të rëndësishëm, i cili ishte gjithmonë një shqetësim i madh për themeluesin e kompanisë sonë.

Çdo individ vlen

Përgjegjësia jonë ndaj punonjësve

Punë të sigurta / Të mësuarit gjatë gjithë jetës / Familja dhe karriera / Të shëndetshëm dhe të aftë deri në pension. Në Groupeve, ne u kushtojmë një vlerë të veçantë njerëzve. Punonjësit tanë janë ato që na bëjnë të jemi një kompani e fortë, ne trajtojmë njëri-tjetrin me respekt, mirënjohje dhe durim. Fokusi ynë i veçantë i klientit dhe rritja e kompanisë sonë janë bërë të mundshme vetëm mbi këtë bazë.

Çdo individ vlen

Përgjegjësia jonë ndaj mjedisit

Produkte që kursejnë energji / Materiale paketimi mjedisore / Transport efikas

Për ne, mbrojini kushtet natyrore të jetesës sa më shumë që të jetë e mundur. Këtu duam të japim një kontribut në mjedis me produktet tona dhe në prodhimin e tyre, gjithnjë e më shumë njerëz do të përdorin pëlhurat tona për të përmirësuar efikasitetin e energjisë në zyrat dhe ndërtesat e banimit.

Le ta duam natyrën; le të shijojmë rrezet e diellit.

Pergjegjesi sociale

Filantropia

Lehtësimi i tërmeteve / Dhuroni materiale mbrojtëse / aktivitete bamirësie

Groupeve është gjithmonë duke marrë përgjegjësi të përbashkët për shqetësimet e shoqërisë. Ne marrim pjesë në zbutjen e varfërisë sociale. Për zhvillimin e shoqërisë dhe zhvillimin e vetë ndërmarrjes, ne duhet t'i kushtojmë më shumë vëmendje zbutjes së varfërisë dhe të mbajmë më mirë përgjegjësinë e zbutjes së varfërisë.