2342
Vlerat, Sjellja dhe Sjellja jonë

Duke përfituar sa më shumë nga pasuritë tona unike, Groupeve është e përkushtuar të ofrojë produkte dhe shërbime superiore që rrisin dhe optimizojnë performancën e klientëve tanë.

Angazhimi ynë ndaj klientëve

Groupeve është e përkushtuar për përsosmëri në gjithçka që ne kërkojmë të bëjmë. Ne synojmë të bëjmë biznes në një mënyrë të qëndrueshme dhe transparente me të gjithë klientët tanë dhe nuk mbajmë aksione të kapitalit në pasuritë e klientëve tanë. Klientët na besojnë shumë, veçanërisht kur bëhet fjalë për trajtimin e informacioneve të ndjeshme dhe konfidenciale. Reputacioni ynë për integritet dhe marrëdhënie të ndershme është shumë i rëndësishëm për të fituar dhe mbajtur këtë besim.

Kodi i Etikes

Kodi i Etikës së Groupeve dhe politikat e Groupeve zbatohen për të gjithë drejtorët, oficerët dhe punonjësit e Groupeve të kompanisë. Ato janë krijuar për të ndihmuar çdo punonjës të trajtojë situatat e biznesit në mënyrë profesionale dhe të drejtë.

Qeverisja e korporatave

Groupeve është e përkushtuar të respektojë parimet e shëndosha të qeverisjes së korporatave dhe ka adoptuar praktikat e qeverisjes së korporatave.