2342
ارزشها ، رفتار و رفتار ما

Groupeve با استفاده حداکثر از دارایی های منحصر به فرد ما ، متعهد به ارائه محصولات و خدمات برتر است که عملکرد مشتریان ما را افزایش و بهینه می کند.

تعهد ما نسبت به مشتریان

Groupeve متعهد به تعالی در هر کاری است که به دنبال انجام آن هستیم. هدف ما تجارت با روشی ثابت و شفاف با همه مشتریانمان است و سهام دارایی مشتریانمان را در اختیار نداریم. مشتریان اعتماد زیادی به ما دارند ، خصوصاً در مورد کار با اطلاعات حساس و محرمانه. شهرت ما برای صداقت و معامله عادلانه برای جلب و حفظ این اعتماد بسیار مهم است.

کد اخلاقی

قوانین اخلاقی Groupeve و سیاست های Groupeve در مورد کلیه مدیران ، افسران و کارمندان Groupeve شرکت اعمال می شود. اینها برای کمک به هر کارمند در مدیریت حرفه ای و منصفانه موقعیت های کاری طراحی شده اند.

حاکمیت شرکتی

Groupeve متعهد به رعایت اصول صحیح حاکمیت شرکتی است و شیوه های حاکمیت شرکتی را در پیش گرفته است.