2342
Ons waardes, gedrag en gedrag

Om die beste te benut van ons unieke bates, is Groupeve daartoe verbind om uitstekende produkte en dienste te lewer wat die prestasie van ons kliënte verbeter en optimaliseer.

Ons verbintenis tot kliënte

Groupeve is toegewyd aan uitnemendheid in alles wat ons wil doen. Ons streef daarna om op 'n konsekwente en deursigtige manier sake te doen met al ons kliënte en hou nie aandele in ons klante se bates nie. Klante vertrou baie op ons, veral wat die hantering van sensitiewe en vertroulike inligting betref. Ons reputasie vir integriteit en regverdige omgang is van uiterste belang om hierdie vertroue te wen en te behou.

Etiese kode

Die etiese kode van Groupeve en Groupeve is van toepassing op alle direkteure, beamptes en werknemers van Groupeve. Dit is ontwerp om elke werknemer te help om sakesituasies professioneel en regverdig te hanteer.

Korporatiewe bestuur

Groupeve is daartoe verbind om die gesonde beginsels van korporatiewe bestuur na te kom en het korporatiewe bestuurspraktyke toegepas.